Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.  

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.  

Onze huidige schoolraad bestaat uit: 

Voorzitter:
Thomas Danneels
thomas.danneels@ing.com

Vertegenwoordigers van de ouders: 
Annelies De Groeve
Frank De Moortel
Dries De Poorter
Kadija Fadil
David Van Hee

Vertegenwoordigers van het personeel: 
Christa De Gauquier
Barbra Demedts
Jan De Mol
Riete De Taeye
Hilde Leirens

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: 
Gert D’Hauwer

Heb je vragen voor onze schoolraad?
Neem dan gerust contact op met de voorzitter via: thomas.daneels@ing.com

De verslagen van onze schoolraad kan je lezen onder de foto.