Home » Geschiedenis

Geschiedenis

Pas in 1921 beschikte het Sint-Catharinacollege over een volledig uitgebouwde lagere school. Deze was gevestigd in de gebouwen van het College aan de Wegvoeringstraat en natuurlijk enkel toegankelijk voor jongens.

Na de fusie met het Sint-Catharinacollege op 01.09.1988 zag de Priorijschool Hunnegem (middelbaar onderwijs lagere cyclus voor meisjes) zijn leerlingenaantal zo sterk stijgen dat principaal Van Kerchove naar bijkomende klaslokalen diende uit te kijken. Met de priores van Hunnegem werd in 1991 overeengekomen dat in de tuin van het klooster nieuwe klassen gebouwd zouden worden.

De veralgemening van het gemengd onderwijs deed het leerlingenaantal in de middelbare klassen van Hunnegem sterk dalen. Daarom besliste principaal Van Kerchove vanaf 1 september 1996 geen middelbaar onderwijs meer te organiseren in Hunnegem.

De nieuwe gebouwen in de tuin van het klooster die pas in juli 1996 voltooid werden, werden door de principaal ter beschikking gesteld van de lagere school van het College die nog steeds in de gebouwen aan de Wegvoeringstraat was ondergebracht. De grote vakantie 1996 werd getuige van de grote verhuis.

Aanvankelijk zouden alleen jongens toegelaten worden in de collegeschool van de Gasthuisstraat, maar de veralgemening van het gemengd onderwijs deed ook in de basisscholen zijn intrede. Vanaf 01.09.1998 waren ook de meisjes welkom in de centrale vestigingsplaats van de basisschool van het college in de Gasthuisstraat.

Gasthuisstraat 98 werd het nieuwe officiƫle adres van de basisschool van het College, die op dat ogenblik 3 vestigingsplaatsen telde.

Omdat de priorij Hunnegem geen onderdak meer kan verlenen aan de vestiging van de basisschool van het College in Geraardsbergen Centrum, werd voor deze vestiging die voortaan de Zeppelin wordt genoemd een nieuwe locatie gezocht. De keuze viel op de gebouwen van het College in de Boelarestraat. De verhuis was een feit op 1 september 2007. Een jaar later kreeg deze vestiging dank zij de inspanningen van de principaal ook de officiƫle toelating om te starten met een kleuterafdeling.

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.