Geschiedenis

1921

Pas in 1921 beschikte het Sint-Catharinacollege over een volledig uitgebouwde lagere school. Deze was gevestigd in de gebouwen van het College aan de Wegvoeringstraat en natuurlijk enkel toegankelijk voor jongens.

1988

Na de fusie met het Sint-Catharinacollege op 1 september 1988 zag de Priorijschool Hunnegem (middelbaar onderwijs lagere cyclus voor meisjes) zijn leerlingenaantal zo sterk stijgen dat principaal Van Kerchove naar bijkomende klaslokalen diende uit te kijken.

1991

Met de priores van Hunnegem werd in 1991 overeengekomen dat in de tuin van het klooster nieuwe klassen gebouwd zouden worden.

1996

De veralgemening van het gemengd onderwijs deed het leerlingenaantal in de middelbare klassen van Hunnegem sterk dalen. Daarom besliste principaal Van Kerchove vanaf 1 september 1996 geen middelbaar onderwijs meer te organiseren in Hunnegem.

De nieuwe gebouwen in de tuin van het klooster die pas in juli 1996 voltooid werden, werden door de principaal ter beschikking gesteld van de lagere school van het College die tot dan nog steeds in de gebouwen aan de Wegvoeringstraat was ondergebracht. De grote vakantie 1996 werd getuige van de grote verhuis.

1998

Aanvankelijk zouden alleen jongens toegelaten worden in de collegeschool van de Gasthuisstraat, maar de veralgemening van het gemengd onderwijs deed ook in de basisscholen zijn intrede. Vanaf 1 september 1998 waren ook de meisjes welkom in de centrale vestigingsplaats van de basisschool van het college in de Gasthuisstraat.

Gasthuisstraat 98 werd het nieuwe officiële adres van de basisschool van het College, die op dat ogenblik 3 vestigingsplaatsen telde.

2007

Omdat de priorij Hunnegem geen onderdak meer kan verlenen aan de vestiging van de basisschool van het College in Geraardsbergen Centrum, werd voor deze vestiging, die voortaan De Zeppelin wordt genoemd, een nieuwe locatie gezocht. De keuze viel op de gebouwen van het College in de Boelarestraat. De verhuis was een feit op 1 september 2007.

2008

Een jaar later kreeg deze vestiging dank zij de inspanningen van de principaal ook de officiële toelating om te starten met een kleuterafdeling.

2017

Om de leerlingen nog beter te ondersteunen start de school op 1 september 2017 met trapklassen. Dit is een uniek project in Geraardsbergen.
Trapklassen biedt de mogelijkheid aan leerlingen om voor wiskunde, Nederlands of Frans de lessen in een hogere of lagere klas mee te volgen.
Ook in de kleuterklassen mogen onze leerlingen genieten van de trapklaswerking en kunnen ze activiteiten meevolgen in een andere klas.
Op deze manier bieden we onderwijs op maat van elk kind.